Skoogs Teknikservice

Slipp allt tekniskt strul
– vi löser det åt dig

I hemmet eller på företaget, oavsett var du än befinner dig ska tekniken fungera utan problem. Med vår långa erfarenhet kan vi lösa det mesta – så att du kan göra något roligare.

Integritetspolicy

Vi på Skoogs Teknikservice värnar om våra kunders integritet och förtroende för oss. Detta förtroende bygger bland annat på hur vi hanterar våra kunders personuppgifter. Syftet med vår personuppgiftspolicy är att öka öppenheten i vår behandling av personuppgifter samt att öka skyddet för den personliga integriteten. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning som gäller från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress, m.m.

Den rättsliga grunden för vår hantering och ditt samtycke

Vi avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till oss i samband med kontaktformulär på hemsidan, epost, telefon, sociala medier och liknande instanser.

Genom att lämna/registrera personuppgifter hos oss samtycker du till att Skoogs Teknikservice använder uppgifterna för att kunna utföra tjänster, ge offerter, kommunicera, fakturera samt genomföra kundundersökningar. Genom kontakt med oss samtycker du även till att mottaga information och marknadsföringsmaterial via e-post, telefon, per post, eller annat motsvarande sätt. Om du inte vill ta del av erbjudanden och/eller marknadsföring vänligen kontakta oss.

Du har rätt att få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. Du har rätt till information om vilken rättslig grund som en given personuppgift samlas in på. Du har också rätt att återkalla ditt samtycke som vår behandling grundar sig på det. (Dock så kan dina personuppgifter fortsatt komma att behandlas baserat på någon annan rättslig grund, exempelvis bokföringslagen.)

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vår leverans består till största delen av IT-baserade tjänster som vanligen levereras till kunder som vi har ett leveransavtal med. Leveransavtalet ger oss tillgång (och förutsättningar) till den persondata som vi behöver för att kunna leverera de tjänster som leveranskontraktet avser.

Ibland får vi uppdrag från kunder som vi inte har något leveransavtal med oss. I dessa fall så samlar vi de uppgifter som vi behöver för att kunna lösa ärendet. När du tar kontakt med oss kan vi komma att spara uppgifter om dig som behövs för att lösa ditt ärende.

Vi jobbar alltid efter principen att samla in så lite information som möjligt. För att kunna hålla dina personuppgifter uppdaterade och korrekta kan vi komma att inhämta uppgifter från privata och offentliga register.

Regelbundet ser vi även över vårt persondata och gallrar bort det som inte längre är relevant. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen. Dina personuppgifter gallras bort eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in.

Tjänster och datalagring

Vi använder flera olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. Vissa av dessa system lagrar information i lokala system hos oss emedan andra uppgifter är lagrade hos någon av våra leverantörer. Datalagring sker därmed både lokalt hos oss samt i lagringsenheter hos samarbetspartners. Därmed kan vissa persondata lagras innanför och utanför Sverige och EU:s gränser. I dessa fall är vår leverantör vårt personuppgiftsbiträde som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

Vi har en utpekad ansvarig för GDPR som ansvarar för att efterleva lagen. Har ni ytterligare frågor kan ni maila till ekonomi@skoogsteknik.se eller kontakta oss via vårt kontaktformulär.